لطفاً انتقادات یا پیشنهادات خود را از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@par3e.ir با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه 50001040012902 آماده دریافت پیامک های شماست.