با سلام و احترام

با توجه به محدودیت های عبور و مرور وضعیت کرونا در کشور ارسال مرسولات توسط اداره پست بسیار پرترافیک می باشد
تمامی ارسال هایی که از طریق بین شهری صورت  می گرفته اکنون از طریق اداره پست ارسال می شوند که  این ترافیک باعث تاخیر در ثبت در سیستم پستی و ارسال مرسولات شده
با توجه به وضعیت کنونی قدری صبورانه تر منتظر محصولاتتان باشید.

با تشکر